Kruszywa z certyfikatem ZKP gwarantem bezpieczeństwa obiektów budowlanych

                                               Od 21 grudnia 2006 r. posiadamy CERTYFIKAT Zakładowej Kontroli Produkcji 1454-CPR-0135 co  zobowiązuje Nas do wystawiania dokumentu                                                                 CE oraz  Deklaracji właściwości użytkowych.

LISTY REFERENCYJNE

Firma IBF

Th-beton Sp.z o.o.

„ABeT” Sp. z o.o.

Dyckerhoff
Beton polska Sp. z o. o.