Kruszywa naturalne- kruszywa pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej obróbce.                                                                                                          Są jednym z podstawowych surowców w różnych gałęziach gospodarki znajdując bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie i  drogownictwie. Wykorzystywane są przede wszystkim do: betonów i wyrobów betonowych, zapraw, chemii budowlanej, warstw nośnych i ścieralnych różnych nawierzchni (np. drogowych, lotnisk, parkingów), mieszanek mineralno-asfaltowych.    Używane są do budowy warstw mrozoochronnych i filtracyjnych, nasypów oraz do wielu innych zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu.

Nasze kruszywa cechuje wysoka jakość oraz stabilne parametry od których w dużej mierze zależy klasa wyrobu docelowego, są to:

 • właściwości geometryczne                                                                                                                               
 • właściwości fizyczne
 • właściwości chemiczne
 • skład petrograficzny
 • skład mineralny

Biorąc pod uwagę parametry złoża mamy do zaoferowania następujący asortyment: 

 • piasek płukany        0/2 mm
 • żwir    płukany        2/8  mm
 • żwir    płukany       8/16 mm
 • żwir    płukany      2/16  mm
 • żwir    płukany   16/31,5 mm
 • żwir    płukany   31,5/63 mm 
 • otoczaki

Spełniający wymagania z zastosowaniem w/g norm:

PN-EN 12620+A1: 2010 – Kruszywa do betonu.                                                                                                                                                                                                                                              Przeznaczone do stosowania w budynkach, drogach i innych obiektach budowlanych.                                                                                                                                                                                                  PN-EN 13043+2004+AC:2004+Ap1: 2010 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych                                                                                                                                                      utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.                                                                                                                                                                        PN-EN 13242+A1: 2010 – Kruszywo do niezwiązanych i związanych  hydraulicznie                                                                                                                                                                                          materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.                                                                                                                                                                            

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów istnieje możliwość zmodyfikowania cyklu technologicznego przystosowując go do aktualnych potrzeb naszych odbiorców.