Kopalnia Kraszowice zlokalizowane jest w województwie dolnośląskim, na obszarze gminy Bolesławiec w granicach administracyjnych wsi Ocice i Nowa. Obszar złoża położony jest w dolinie rzeki Bóbr w obrębie lewobrzeżnej terasy. Obszar złoża ogranicza koryto rzeki, krawędź doliny oraz zabudowania miejscowości Kraszowice.

Łącznie złoże zalega na obszarze ok. 65 ha. Obszar ten należy do obszaru projektowanego zbiornika wodnego Kraszowice co w sposób naturalny wyznacza kierunki przyszłej rekultywacji.

Położenie kopalni umożliwia bardzo dogodny dojazd do głównych miast regionu tj. Jelenia Góra, Legnica, Zgorzelec.