Odkrywkowy Zakład Górniczy Kraszowice położony jest w miejscowości Nowa w województwie dolnośląskim w powiecie bolesławieckim, gmina Bolesławiec, na pograniczu Podgórza Izerskiego i Podgórza Kaczawskiego w północnej części Niecki Lwóweckiej na lewym brzegu Bobru.                                                                                                                  Lokalizacja kopalni umożliwia bardzo dogodny dojazd z głównych miast regionu tj. Jelenia Góra, Legnica, Zgorzelec.

Złoże kruszywa naturalnego „Kraszowice” budują czwartorzędowe osady żwirowo-piaszczyste akumulacji rzecznej. Seria złożowa reprezentowana jest przeważnie przez żwiry różnoziarniste zawierające niewielką domieszkę otoczaków. W mniejszej ilości występują piaski gruboziarniste ze żwirem o punkcie piaskowym do 53%. Średnia zawartość piasków w serii złożowej przekracza nieco 40%                                                                                                                                                                                                                                        Eksploatacja złoża prowadzona jest metodą odkrywkową z pozyskaniem kopaliny spod lustra wody.

Coordinates of this location not found